El Consell de Mallorca ha organitzat en el marc de la «Setmana del Paisatge», una sèrie d’actes divulgatius i formatius celebrats al COAIB i a Raixa, del 19 al 24 d’Octubre, per donar a conèixer la política de paisatge de la institució, com a eix transversal a tenir en compte per a qualsevol actuació en la qual el paisatge es pugui veure afectat.

A les jornades s’ha mostrat la feina feta per la institució, posant especial atenció a la posada en marxa l’Observatori del Paisatge del Consell de Mallorca i a les accions previstes a l’Estratègia de paisatge del Consell de Mallorca.

Es poden visualitzar els continguts de les diferents activitats mitjançant les sessions gravades al COAIB, així com a través de les diferents presentacions disponibles en format digital.


Informació relacionada

 • Vídeo 1a Jornada Setmana del Paisatge. Sessió inaugural

  Visita
 • Vídeo 2a Jornada Setmana del Paisatge. Presentació del llibre: «Refotografia del paisatge de la Serra de Tramuntana»

  Visita
 • Vídeo 3a Jornada Setmana del Paisatge. Taula de debat: «Energies renovables i paisatge»

  Visita
 • Ponència de Maria Lluïsa Dubon. Aplicació del conveni europeu del paisatge i els observatoris del paisatge

  Visita
 • Ponència de Pere Sala. Del Conveni europeu del paisatge a l’acció. Quinze anys de l’Observatori del Paisatge de Catalunya

  Visita
 • Ponència de Jaume Gual. La documentació fotogràfica del Paisatge. Una eina pel coneixement, la gestió i la consciència

  Visita
 • Ponència de Josep Antoni Aguiló. Refotografia del paisatge de la serra de Tramuntana de Jaume Gual Carbonell - Rutes Amagades de Mallorca de Jesús Garcia Pastor

  Visita
 • Ponència de Narcís Sastre. Estudi de bases pel catàleg de bones pràctiques d’integració paisatgística per a la implantació d’energies renovables a Mallorca

  Visita
 • Ponència de Alessandro Caviasca. Integració de l'energia solar en el paisatge

  Visita
 • Ponència de Arquitectives. Escola i paisatge a Mallorca

  Visita