Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística


Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 219 644 / 971 219 640