Projecte S'Hortet II

El projecte SOIB 30 Ocupació i Formació «S'Hortet II» és un programa mixt d’ocupació i de formació gestionat pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient i finançat amb fons del SOIB mitjançant Conferència Sectorial.

El projecte està adreçat a deu persones desocupades de trenta anys o més i té com a objectiu millorar-ne la qualificació i l’ocupabilitat, mitjançant l’alternança entre la formació teòrica i el treball efectiu a la finca pública de Son Amer. Actualment el projecte compta amb la participació de dues dones i vuit homes. 

El projecte «S'Hortet II» té una durada de dotze mesos. S’inicià l’1 d’octubre de 2020 i finalitzarà el 30 de setembre del 2021.

La formació que s’imparteix al llarg del projecte condueix al certificat de professionalitat complet AGAR 0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de monts (nivell I)  i a dos certificats parcials AGAX 0208 Activitats auxiliars en agricultura (nivell I) i AGAR 0108 Aprofitaments forestals (nivell II), a més de formació complementària en alfabetització informàtica, inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació i de foment, i promoció del treball autònom. El nombre total d’hores de formació és de 595 hores.

Amb aquesta formació i la pràctica professional a través del treball efectiu, l’alumnat assolirà les competències necessàries per desenvolupar l’ocupació agroforestal amb una experiència laboral real. Estarà capacitat per  dur a terme tasques  com el  maneig de la desbrossadora, la motoserra, el muntatge de sistemes de reg, el maneig de productes fitosanitaris i adobs, la plantació, la sembra i el cultiu de plantes, el maneig de motocultor,  etc.

Al llarg de l’execució del projecte, les persones que hi participen duen a terme una obra d’interès general i social i contribueixen en el manteniment i en la conservació dels espais forestals i agrícoles de diferents zones de la finca pública de Son Amer.


Informació relacionada