Projecte de frontisses per a les portes i vidrieres del Consell

Descripció

Dibuixos del projecte de frontisses per a les portes i vidrieres del Palau del Consell

L’Arxiu General custodia, en el fons de la Diputació Provincial, la sèrie d’expedients d’obres en edificis propietat de la Diputació que inclouen: projectes d’obra, liquidacions, plànols, etc.

En aquesta sèrie, entre els expedients d’obres del Palau del Consell, que abasten del 1820 al 1979, hi ha els dissenys de les frontisses de Joan Guasp Vicens per al portal i per a les vidrieres de la planta principal del Palau.

La primera fase de construcció de la seu del Consell es va dur a terme entre els anys 1882 i 1911. Joan Guasp Vicens fou nomenat arquitecte provincial quan l’obra acabava de començar, primer com a interí, el 1883, i després en propietat, el 1888.

Joan Guasp Vicens (c. 1855 – c. 1919), successor de Joaquín Pavía, fou el protagonista fins al 1908 del desenvolupament de les obres del Palau. A partir del 1908, són els arquitectes Guillem Reynés i Francesc Roca els que continuaran les obres.

Entre els anys 1892 i 1894, es va fer la fusteria de la planta baixa i principal. Els dissenys de les frontisses per a les portes i vidrieres de la planta principal els va fer Joan Guasp Vicens el 1893. Els dibuixos destaquen pels motius vegetals i la sumptuositat.

Aquests dibuixos es trobaven en mal estat de conservació i es van restaurar recentment.

Els dibuixos es van consolidar i reintegrar en el Taller de Restauració de l’Arxiu del Consell de Mallorca.

Signatures dels documents:

PLA612 P4 / 8

Dibuixos del projecte de frontisses per a les portes i vidrieres del Palau del Consell (1893).

V-790/3

Projecte d'edifici per a la Diputació Provincial. Porta de fusta de l'entrada principal (1894).