2020_Jornades: Mesures d’adaptació al canvi climàtic

Objectiu general:

Proporcionar als gestors locals un conjunt de recursos, útils i pràctics per a desenvolupar iniciatives adaptació al canvi climàtic en el marc dels compromisos del Pacte de les Batllies per al Clima i l'Energia.​​​​​​​

Bloc de continguts:

1. Adaptació al canvi climàtic. Conceptes clau
2. Polítiques de la Unió Europea i Pla nacional d’adaptació al canvi climàtic.
3. Estratègies locals de l’adaptació al canvi climàtic. Presa de decisions
4. Avaluació d’impactes, vulnerabilitat i adaptació al canvi climàtic.
5. Els cost de la inadaptació.

Equip docent:

E. Jinámar Tomás Ribot. Servei de Canvi Climàtic i Atmosfera. Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic. Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius. Govern de les Illes Balears.