Jornada: Modificacions en la gestió i l’explotació de les dades del padró municipal d’habitants durant la pandèmia

 

Durada:

3 hores

Modalitat:

Telepresencial a través de videoconferència per l’aplicació MEET

Acreditació:

Assistència


Objectiu general:

1. Conèixer les modificacions sorgides en la gestió del padró d’habitants durant la pandèmia.
2. Resoldre dubtes relacionats amb la gestió del padró municipal d'habitants.

Bloc de continguts:

1. Empadronaments de forma telemàtica sense acte presencial.
2. Sol·licitud de certificacions de forma telemàtica.
3. Remissió de notificacions, entre aquestes les baixes d'ofici, a través de la seu electrònica de l'ajuntament.
4. Certificats de convivència.
5. Situació dels nacionals del Regne Unit després de l’entrada en vigor del Brexit.

Equip docent:

Rogelio Fernández Covisa (Cap de l’Oficina del Cens Electoral en les Illes Balears. Institut Nacional d’Estadística)


Destinataris / requisits:

Personal de l'administració local encarregat de la gestió del Padró municipal.

Criteris d'avaluació:

Participar al 100% de les hores lectives. És obligatori que l’alumne/a participi amb la seva càmera activada i que compleixi les regles elementals d’assistència i comportament durant les explicacions de l’equip docent des d'un lloc habilitat per a la formació.

Altres dades:

Sessió videoconferència: 23 de setembre en horari de 10 a 13 hores.


Data límit d'inscripció:

Inscripció finalitzada


Informació relacionada