Fitxa 9: Les «altres» Sibil·les

Àrees de coneixement:

  • Música
    • Conèixer i apreciar críticament algunes de les possibilitats dels mitjans audiovisuals i les tecnologies de la informació i la comunicació en les quals  intervenen la imatge i el so.
    • Qualitats del so: timbre, altura, intensitat i durada.
    • Iniciació en el reconeixement d’instruments acústics i electrònics.
    • Curiositat per descobrir i gaudir d’audicions musicals breus, de diferents estils i cultures, en especial de les Illes Balears.

Informació relacionada