Fitxa 7: Què diu la Sibil·la?

Àrees de coneixement:

 • Llatí
  • Traducció de textos senzills.
  • Lectura comprensiva de textos traduïts.
  • Paraules patrimonials i cultismes
 • Llengua Catalana i Literatura
  • Comprendre discursos orals i escrits en contextos diversos. 
  • Ús autònom dels diccionaris, de les biblioteques i de les tecnologies com a font d’obtenció d’informació.
  • Identificar la intenció comunicativa dels missatges orals i escrits.
  • Introducció a la literatura a través dels textos.

Informació relacionada