Fitxa 4: El drama litúrgic medieval

Àrees de coneixement:

 • Arts escèniques
  • Teoria i pràctica del fet teatral: l’espai, el personatge, la situació, etc. (disseny d’escena, indumentària, ...).
  • Desenvolupament de processos de caracterització i construcció dels personatge.
  • Interpretació a través del cos i la veu.
  • La improvisació.
  • Estudi d’un dels gèneres de les arts escèniques.
 • Educació plàstica
  • Utilitzar el llenguatge plàstic per representar emocions, sentiments, vivències, idees i contribuir a la comunicació, la reflexió crítica i el respecte.
  • Procés de creació: esbós, projecte, avaluació, autoavaluació pròpia i col·lectiva.
  • Planificar i reflexionar el procés de realització d’un objecte.
 • Música
  • Composició, individualment o en grup, de peces i coreografies senzilles per a diferents agrupacions.
  • Utilització de dispositius i instruments electrònics per fer activitats musicals.

Informació relacionada