Fitxa 4: Sibil·les i cultura popular

Àrees de coneixement:

 • Ciències socials
  • Desenvolupament d’estratègies per organitzar i memoritza i recuperar informació.
  • Recollida d’informació del tema a tractar fent servir diferents fonts.
 • Educació artística (plàstica)
  • Explorar i conèixer materials i instruments diversos per utilitzar-los amb finalitats lúdiques i creatives.
 • Llengua catalana i literatura
  • Escolta i reproducció de textos lingüístics de tradició oral de les Illes Balears.
  • Particularitats del lèxic.
  • Textos propis de la tradició literària popular.
 • Matemàtiques
  • Mesura del temps: unitats de mesura.
  • Mesures tradicionals de les Illes Balears.

Informació relacionada

 • Fitxa 4: Sibil·les i cultura popular

  Descarrega
 • Tradicionari de Mallorca basat en el calendari folklòric de Rafel Ginard: Nadal

  Visita