Fitxa 3: Les pors de l'any mil

Àrees de coneixement:

 • Educació plàstica, visual i audiovisual
  • Creació de composicions graficoplàstiques.
  • Utilització dels diferents mitjans d’expressió graficoplàstics i dels diferents tipus de suports.
 • Filosofia
  • Adopció d’una actitud crítica davant opinions contrastades.
  • Adquisició d’habilitats de comunicació i argumentació coherent de les pròpies opinions, tant de forma oral com escrita.
  • L’experiència estètica.
  • Creativitat i imaginació.
 • Música
  • Coneixement i valoració de les manifestacions i obres musicals més significatives del patrimoni musical balear i universal.
  • Utilització de fonts d’informació diverses i plurals per conèixer la música.

Informació relacionada

 • Fitxa 3: Les pors de l'any mil

  Descarrega
 • Article: «La crisis sanitaria por el coronavirus desata supuesta predicción apocalíptica»

  Visita
 • Les Sibil·les del Judici Final (estudi iconogràfic de la Capella Sixtina)

  Visita