Fitxa 2: Orígens clàssics de la Sibil·la

Àrees de coneixement:

 • Biologia i Geologia
  • Estudiar i classificar materials segons les seves propietats
  • Conèixer i valorar el patrimoni natural de les Illes Balears i d’altres àmbits geogràfics.
  • L’experimentació en biologia (obtenció d’informació a partir de la recollida de mostres)
 • Cultura clàssica
  • Elaboració de mapes del marc geogràfic de les civilitzacions grega i romana.
  • Pervivència d’elements lingüístics.
 • Llatí
  • Procediment de formació de lèxic llatí.
  • Identificar l’etimologia i conèixer el significat de les paraules del lèxic comú de la llengua pròpia.

Informació relacionada