Fitxa 10: Patrimoni de la Humanitat

Àrees de coneixement:

 • Geografia i història
  • La Revolució tecnològica i la globalització al final del segle XX i principis del XXI.
  • La relació entre el passat, el present i el futur a través de la història i la geografia.
 • Música
  • Classificació i discriminació auditiva dels diferents tipus de veus i instruments.
  • Coneixement i valoració dels les manifestacions i obres musicals més significatives del patrimoni musical balear i universal.
  • Utilització correcta del vocabulari musical específic per descriure i explicar el llenguatge musical.
  • Utilització de fonts d’informació diverses i plurals per conèixer música.
 • Anglès
  • Lectura comprensiva i autònoma de textos diversos i ser capaç d’extreure’n informació general i específica i utilitzar la lectura com a font d’informació.

Informació relacionada

 • Fitxa 10: La Sibil·la: Patrimoni de la Humanitat

  Descarrega