Fitxa 1: Identificació del personatge

Àrees de coneixement:

 • Cultura Clàssica
  • Distinció del personatge mític de la Sibil·la.
  • Transmissió de la cultura clàssica fins avui dia.
 • Geografia i història
  • Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar informació de tipus verbal, gràfic, icònic procedent de fonts diverses i comunicar-la als altres de forma organitzada i intel·ligible.
  • La relació entre el passat, el present i el futur a través de la història.
 • Música
  • Reconèixer les característiques de diferents obres musicals com a exemples del patrimoni cultural.
  • Coneixement i valoració de les manifestacions i obres musicals més significatives del patrimoni musical balear i universal.

Informació relacionada