Església de Santa Maria de Robines. Urna

Descripció

Ñ1I2369 URNA DE LA MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL DE BINISSALEM
Restes d’una urna utilitzada per guardar la imatge de la Marededéu morta. Devia consistir en una caixa de fusta rectangular, de la qual es conserven la post superior, la del fons i un dels laterals. Les taules apareixen pintades amb un fons blau marí amb estrelles daurades i amb els caires vermell. La post que devia correspondre al sostre de l’urna presenta una motllura a manera de volta de creueria, amb una clau de volta constituïda per un medalló amb un estel i un capet d’àngel. La motllura que simula els nervis d’una volta està emmarcada per una franja de color vermell, mentre que la clau de volta apareix igualment emmarcada per un rombe pintat en vermell.

PLAÇA DE L’ESGLÉSIA, 22 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANTA MARIA DE ROBINES)
BINISSALEM

General
Objectes: URNA DE LA MAREDEDÉU MORTA
Seccions: MOBILIARI
Autors: ANÒNIM
Tècniques: FUSTERIA; DAURAT; TALLA POLICROMADA; POLICROMIA; RELLEU DAURAT
Suports: FUSTA

Intervencions
Estat actual: DOLENT
Observacions: Es tracta d’una pintura sobre fusta, amb molts de problemes causats per l’excés d’humitat que ha provocat alteracions tant en la capa pictòrica com en l’estructura, s’observen canvis de coloració per exposició llarga a la pluja directa i al sol (sembla que ha estat a la intempèrie). L’estructura està afectada i dificultarà el muntatge de nou de l’urna.
Recomanades: Restauració i ubicació en un context correcte per a la seva conservació.
Realitzades: No estan documentades.

Administració
Nº Inventari: MDM 0021

Varis
Ubicació topològica: SALA DEL MUSEU (SALA SITUADA A LA DRETA DEL PRESBITERI)
Data de presa de dades: 22/04/04

Submobles del moble
Codi: Submoble

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca
Redacció inicial: 05/10/04
Publicació: 28/9/2022