Església de Sant Pere i Sant Pau. Marededéu

Descripció

51 • Ñ1I2722 MAREDEDÉU MORTA DE LA PARROQUIAL D’ALGAIDA
Data: 12/08/2005
Autor: 0000178 • ANÒNIM
Adreça sense immoble: CAMÍ DEL REI, 1 (ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT PERE I SANT PAU), ALGAIDA
Ubicació topològica: CAPELLA DE L’ASSUMPCIÓ (SISENA CAPELLA DE L’ESQUERRA)
Històrica: DADES HISTÒRIQUES: Segons Gaspar Munar, aquesta és una imatge del segle XVIII, mentre que investigacions posteriors la situen en la segona meitat del XVII. Gaspar Munar afirmà que aquesta imatge, juntament amb el llit, procedia de la destruïda església de Sant Francesc de Paula, tot i que no indicà la font de dita informació. En qualsevol cas, la gran qualitat de la imatge ha fet pensar que arribàs a Algaida procedent d’algun convent desamortitzat. Miquel À. Capellà posà en dubte aquesta afirmació, observant que la imatge jacent s’adapta amb total exactitud a les dimensions del nínxol. Miquel À. Capellà recull la notícia que devers els anys 30 hi havia dues pintures que tapaven la urna de la marededéu, tot i que no s’ha pogut identificat el que s’hi representava. També localitza un inventari del 1902 en el qual s’assenyala l’existència de dues imatges de la Mare de Déu morta, «una vieja otra regular». Pel que fa al llit, del segle XVIII, es troba en molt mal estat. Des del 1713, hi ha diverses notícies que constaten el gran deteriorament del llit de la Mare de Déu, tot i que no podem saber si es refereixen al que ha arribat fins als nostres dies.
Bibliografia:
CAPELLÀ GALMÉS, Miquel Àngel. Els retaules de l’església d’Algaida. Palma: Institut d’Estudis Baleàrics-Ajuntament d’Algaida, 1999, pàg. 30-35
Nostra Dona Santa Maria dins l’art mallorquí (catàleg d’exposició), Palma: Sa Nostra, 1988, p. 152
MUNAR OLIVER, Gaspar. Devoción de Mallorca a la Asunción. Palma: Imprenta SS. Corazones, 1950, pàg. 115
Observacions: FESTA ACTUAL: Per la festa de la Mare de Déu d’agost de l’any 2005, aquesta imatge ha estat exposada a la seu de l’associació Arca, formant part d’un muntatge creat per l’artista canari Pepe Dámaso titulat La Verge, assumpta d’entre la Natura.
Seccions: ESCULTURA
Objectes: MAREDEDÉU MORTA
Matèries: FUSTA; TELES ENCOLADES
Tècniques: TALLA POLICROMADA; DAURAT; ESTOFADURA
Cronologia (classificació): s. XVII (2a meitat)
C. cultural/Estilística: BARROC
Alt (cm): 150
Ample (cm): 65
Fons (cm): 40
Protecció específica: 05 • INVENTARI DE LES MAREDEDÉUS MORTES DE MALLORCA
Núm. Inventari: MDM 0079
Descripció: Imatge de la Marededéu jacent, amb les parpelles closes i les mans juntes sobre el pit, en actitud de concentració i de pregària. Vesteix una túnica daurada, decorada amb motius vegetals i florals fets amb la tècnica de l’estofadura. Li cobreix les espatlles un mantell blau fosc amb decoració d’estofadura daurada. El cap el duu cobert amb dues peces de roba superposades, això és un cobricap i un mantell curt; ambdues peces són daurades amb fina decoració d’estofadura. Sols sobresurten damunt les robes el rostre, de faccions allargassades, les mans i els peus nus; els peus presenten la particularitat de tenir tots els dits arrufats, excepte els dos dits grossos. La imatge es troba dintre d’una urna encastada a la zona corresponen a la predel·la del retaule de l’Assumpta. L’interior de dita urna està decorat amb pintures que representen un apostolat i dos àngels músics.

Responsabilitat de la fitxa: Consell de Mallorca
Redacció inicial: 16/08/05
Publicació: 27/9/2022