Direcció Insular de Política Lingüística


Plaça de l'Hospital, 4 07012 Palma

(+34) 971 219 644 / 971 219 640