Curs semipresencial: Eines per a la gestió i la direcció d'equips de treball a l’administració pública

Durada

40 hores

Modalitat

Es treballarà de manera presencial (23 hores), per videoconferència per l’aplicació ZOOM (2 hores) i amb suport en línia a través de la plataforma Moodle (15 hores)

Acreditació

Assistència amb aprofitament

Objectius

1. Entendre la importància de dirigir i gestionar equips.
2. Identificar les particularitats de les AAPP i entendre el seu funcionament com a sistema.
3. Desenvolupar i aplicar habilitats de lideratge.
4. Analitzar la cultura i el clima organitzacional.
5. Gestionar canvis.
6. Gestionar conflictes.

Bloc de continguts

Mòdul 1. “Direcció i gestió” 
Mòdul 2. “Lideratge” 
Mòdul 3. “Cultura i clima organitzacional” 
Mòdul 4. “Gestió del canvi” 
Mòdul 5. “Gestió de conflictes” 

Equip docent

Alberto del Alamo Cuadrado, cap de departament d’Activitats i Seguretat d’Establiments (ajuntament de Palma) i Jerónima María Torrens Espinosa, llicenciada en Psicologia, professora al departament de Psicologia de la Universitat de les Illes Balears.

Destinataris i requisits

Personal dels ajuntaments amb funcions directives o que ocupen llocs de feina amb equips al seu càrrec. 

Requeriments: Ocupar llocs de feina amb funcions de control, coordinació i supervisió de personal (caps de secció o superior)

Criteris d'avaluació

En la part en línia (plataforma Moodle): 
- Demostra la comprensió dels continguts dels mòduls mitjançant l’entrega i la superació de les activitats o exercicis tipus qüestionaris/tests, casos pràctics, participació obligatòria en fòrums i altres espais de debat i reflexió asincrònics, etc.

En la part presencial i telepresencial (videoconferències): 
- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials i telepresencials. Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- S’implica en haver de seguir i comprendre les explicacions i/o els debats plantejats per l’equip docent o els companys d’aula.
- Es requerirà una participació activa a l’acció formativa.
- És obligatori que l’alumne/a participi en totes les sessions per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai sense interferències habilitat per a la formació.

Altres dades

Data part en línia: Inici i finalització (Moodle) de dia 20 de febrer a dia 29 de març

Data i horari sessions    
20 de febrer de les 17 a les 19 h (videoconferència)
21 de febrer de les 10 a les 14 h (presencial)
22 de febrer de les 10 a les 14 h (presencial)
8 de març de les 16 a les 19:30 h (presencial)
15 de març de les 16 a les 19:30 h (presencial)
22 de març de les 16 a les 20 h (presencial)
29 de març de les 16 a les 20 h (presencial)

Lloc celebració presencials: c/ del General Riera, 111 Palma

Inscripció

Finalitzat període d'inscripció


Informació relacionada