2020_Curs semipresencial: Redacció de documents administratius. L’informe.

Objectiu general:

Unificar i millorar la imatge dels documents escrits redactats per qualsevol de les àrees dels ajuntaments de Mallorca i facilitar al personal que treballa en l’Administració un material i uns coneixements que l’ajudin a escriure amb correcció, cohesió, adequació i coherència.

Equip Docent:

Caterina Canyelles Marquès, Maria Neus Bibiloni Vich i Margalida Ribot Mestre (Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Consell de Mallorca)

Bloc de continguts:

1.1. Introductori. La comunicació, les funcions del llenguatge; 1.2. El procés de redacció; 1.3. El llenguatge administratiu com a tecnolecte.

2.1. Revisió i correcció de textos reals de l’Administració a partir dels coneixements adquirits; 2.2. Millora de la comunicació escrita, detecció i correcció de les errades més comunes; 2.3. Models de documents més usuals.

3.1. Els informes: forma i contingut; 3.2. Recursos a l’abast del personal de l’Administració

4.1. Revisió i correcció de diferents exercicis relacionats amb la matèria impartida; 4.2. Reelaboració d'un informe tècnic o jurídic (estructura i revisió lingüística).