2020_Curs: Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Objectiu general:

Conèixer les regles fiscals establertes a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Interrelacionar-les, i avaluar les solucions possibles derivades del compliment o incompliment de les mateixes.

Equip Docent:

Antonio Serra Puig (Tresorer General Consell de Mallorca)

Bloc de continguts:

Bloc 1: “Estabilitat pressupostària ”

Bloc 2: “Regla de la despesa”

Bloc 3: “sostenibilitat financera”

Bloc 4: “Anàlisis dels resultats”