Conscienciació i sensibilització dels centres escolars

Educació Ambiental sobre Residus (Ecoembes - Consell de Mallorca - Arquitectives)

L’oferta educativa d'aquest programa escolar impulsa la gestió ambiental als centres i treballa la reducció, la reutilització, el reciclatge, la recuperació i la recollida selectiva dels residus, especialment la selectiva de paper, de cartró i d’envasos.

Què inclou el programa?

El programa d’Educació Ambiental sobre Residus ofereix un programa educatiu de formació on, a més de les sessions formatives (xerrades o tallers), es duu a terme un assessorament continuat i permanent, a més d’altres activitats de suport. Aquest ventall ampli de recursos permet adreçar-se a centres educatius de tots els nivells.

Cada centre ha de triar després quins col·lectius de la comunitat educativa hi participen (professorat, alumnat, AMPA, personal d’administració i de neteja...), així com els aspectes, la dimensió i el grau de compromís que vol adquirir. L’equip que desenvolupa el programa els ajudarà i els guiarà en el procés educatiu, col·laborant en l’ambientalització del centre escolar.

Aquest programa, a més de produir beneficis ecològics, d’educar i d’implicar-hi cívicament els que hi participen, ensenya a gestionar el medi ambient de forma responsable i econòmica a la vegada.


Informació relacionada

  • Programa «Educació Ambiental sobre Residus» per a centres escolars

    Descarrega
  • Sol·licitud per participar al programa «Educació Ambiental sobre Residus»

    Visita