Batedora DO-GA


  

  

Les batedores DO-GA s’inventaren i es fabricaren a principi de la dècada de 1950 per Domingo Fontirroig, oriünd de Lloret de Vistalegre, el qual s’associà amb Gabriel Prohens de Llucmajor. Tots dos patentaren les batedores amb el nom de DO-GA, usant les inicials dels seus noms propis (DOmingo + GAbriel).

Se’n fabricaren, principalment, tres models: el model I, el més senzill; el model II, anomenat popular, i del qual es conserva almanco un exemplar en mans privades; i el model III, que no tingué la mateixa fama que els models anteriors.

Aquesta batedora, que ha restaurat la Unitat del Patrimoni Historicoindustrial, correspon al model I. El preu de venda, devers l’any 1955, fou de 34.500 pessetes. Aquestes batedores s’usaven tant per a cereals: blat, civada i ordi, com per a llegums.

Aquest primer model es fabricà i es muntà a la botiga fusteria de Domingo Fontirroig, ubicada al carrer de s’Arracó, número 23, de Lloret. Posteriorment, el negoci s’amplià i construïren un local nou al carrer del Paradís de Lloret. Algunes de les peces, les fabricaven altres fusters i ferrers: Can Trinxet d’Algaida en feia les politges; la ferreria de Can Quaranta de Sencelles en feia els garbells i, durant un període de molta activitat, se n’encarregava dels bastiments el taller de Can Prohens de Llucmajor. En canvi, tot el muntatge es feia als tallers de Lloret. El taller tancà devers l’any 1965 per l’edat de Domingo.

Aquestes batedores s’usaren, pràcticament, per tot Mallorca, però també s’exportaren a diversos indrets de la península Ibèrica: Andalusia, Catalunya, Lleó i Navarra, entre d’altres. Gabriel Prohens tenia oficina a Palma i s’encarregava de la venda de les batedores a Mallorca i a la Península.

Les DO-GA són un testimoni de la mecanització del camp i de l’empenta dels creadors. Actualment formen part de l’herència del patrimoni historicoindustrial illenc.

Aquesta batedora fou donada per Bartomeu Gomila Munar, Fred, a l'Ajuntament de Lloret l’any 1997.


Esquema: