Descripció de l'activitat

Es visita el molí d’en Fraret, a Manacor. Aquest molí fariner del s.xviii custodia objectes que diferents manacorins han donat a l’Ajuntament de Manacor perquè no oblidem la tradició pagesa del poble.

Objectius

  • Conèixer les transformacions paisatgístiques de l’entorn del molí d’en Fraret.
  • Conèixer l’ús, el funcionament i l’evolució dels molins fariners a Mallorca.
  • Conscienciar sobre la importància de conservar, rehabilitar i reconstruir.
  • Prendre consciència de com ha canviat la forma de vida i les tasques quotidianes del camp durant el s.xx.

Continguts

  • Les transformacions paisatgístiques.
  • Ús i funcionament del molí fariner: les fonts d’energia.
  • La vida de la pagesia: les estacions i les seves feines ancestrals.
  • Història, tradició i cultura del món dels molins fariners a Mallorca.

Observacions

El transport fins al punt d’inici de l’activitat és a càrrec del centre.


Informació relacionada