Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Les funcions i competències en matèria de caça del Govern de les Illes Balears, assignades al Servei de Caça de la Direcció General de Biodiversitat, varen ser traspassades als Consells Insulars l'1 d’octubre de 2010 a Mallorca i a partir de l'1 de gener de 2011 a Menorca, Eivissa i Formentera (Decret 106/2010, de 24 de setembre).

Aquí trobareu tota la informació relacionada amb la caça i la pesca fluvial a Mallorca.

Centre Cinegètic de Mallorca

La finca de Capocorb del municipi de Llucmajor està gestionada pel Consell Insular de Mallorca per a la realització d’activitats formatives durant la pràctica de l’activitat cinegètica.

Podran accedir-hi a la realització d’activitats formatives i pràctiques cinegètiques tots els practicants d’aquesta activitat de Mallorca.

El Consell de Caça aprova per unanimitat la resolució anual de vedes

El Consell de Caça aprova per unanimitat la resolució anual de vedes

(15/03/2019)

Després de la celebració de l'assemblea de societats de caçadors a Llubí, aquest divendres, s'ha reunit el Consell de Caça, com a òrgan de caràcter consultiu, per assessorar a la Direcció insular de Cooperació Local i Caça de cara a l'elaboració de la resolució anual de vedes que aprova el Conseller de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

El document es presenta sense cap canvi significatiu respecte d'anys anteriors, i amb una llarga trajectòria d'estabilitat i consens.
El Conseller de Desenvolupament Local ha manifestat la seva satisfacció per haver finalitzat el tràmit de forma satisfactòria uns any més, i ha reconegut la tasca i la col·laboració de tot el sector perquè així hagi estat possible.

El calendari, modalitats i quotes de captura sense canvis respecte de la temporada anterior:

PERÍODE

DATES

MODALITATS

CUPOS

CANVIS

Conill

Inici: 23 de juny

Escopeta

6

NO

Finalització: 8 de desembre

Cans eivissencs

Prorrogable fins 29 de desembre prèvia notificació

Falconeria

Tudó (control poblacional)

4, 8 I 11 d'agost per control poblacional prèvia notificació

Escopeta

NO

NO

Mitja veda

Inici: 15 d'agost

Escopeta i ca

3 tórteres salvatges

NO

 

Cans eivissencs

6 guàtleres

Finalització: 11 d'octubre

Cans llebrers

4 llebres amb cans llebres i 3 amb escopeta

Veda general

Inici: 12 d'octubre

 

6 perdius

NO

 

Totes

18 tords

Finalització: 27 de gener

 

4 cegues

Tords amb filats

Inici: 12 d'octubre

 

18 tords

NO

 

Tord, estornell, tórtera turca i tudó

Finalització: 9 de febrer

 

Perdiu amb reclam

Inici: 29 de desmebre

Escopeta

10 amb bagues

NO

Finalització: 27 de gener

 

Prorrogable fins 9 de febrer prèvia notificació

Bagues

 

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats