Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

MESURES COVID-19


A causa de la situació d'alarma, us informam que es suspèn:

  • Les proves esportives de recorregut a Mallorca fins el proper 30 de juny de 2020.
  • La realització de la segona prova avaluadora per a obtenir l'acreditació del personal d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives de les Illes Balears prevista per al 15 de maig de 2020, quedant pendent d'establir nova data.

El Servei d’Activitats del Consell de Mallorca s’encarrega de gestionar la tramitació d'autoritzacions per al desenvolupament d’activitats de caire permanent i no permanent. Aquest servei té la responsabilitat de controlar la instal·lació, accés i exercici d’activitats de diversa tipologia així com dels serveis d’admissió i control d’ambient intern en les activitats d’espectacles públics i recreatives.

Activitats permanents

La Secció d’Activitats Permanents s’encarrega de la tramitació dels expedients d’activitats permanents supramunicipals que es desenvolupin íntegrament a Mallorca, és a dir, quan la instal·lació de l’activitat s’ubiqui a més d’un municipi.

Per altra banda, ofereix als ajuntaments de Mallorca cooperació en matèria d’activitats, en aplicació del reglament vigent. El reconeixement com a beneficiari de la cooperació local en materia d'activitats i les sol·licituds de cooperació es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

Activitats no permanents

Les activitats no permanents són aquelles activitats que es fan de manera puntual en un lloc o recorregut concret i amb una durada predeterminada. En tot cas, la durada en el temps serà la imprescindible per dur a terme l’activitat.

Dins de l’àmbit de competència del Consell de Mallorca, les activitats no permanents són normalment les proves esportives de recorregut (atletisme, ciclisme, triatló, automobilisme, etc.) que transcorren per més d’un municipi.

Aquests tipus d’activitats s’han de sol·licitar amb una antelació mínima de 30 dies abans de la seva realització i, donada la seva casuística i caràcter específic i singular, és recomanable posar-se en contacte amb el Servei d’Activitats amb prou antelació per consensuar el contingut i la tramitació de l’expedient.

Les autoritzacions per a activitats puntuals es tramiten a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

El Consell de Mallorca organitza una reunió amb Cort i el Govern amb el Grup Güell

El Consell de Mallorca organitza una reunió amb Cort i el Govern amb el Grup Güell

(25/01/2019)

Per tal d’aconseguir un suport institucional més ampli amb la Marxa des Güell a Lluc a Peu, el vicepresident segon i conseller de Participació Ciutadana i Presidència ha anunciat als representants de la marxa una reunió amb l’Ajuntament de Palma i el Govern de les Illes Balears.

La reunió s’ha anunciat durant la segona trobada del conseller amb vicepresident del Grup Güell, Francisco Bauzà, i la responsable de l’organització de la marxa, Joana Maria Oliver on també hi ha assistit la directora insular d’Emergències, Paola Van Gent i el director insular de Seguretat Viària i Activitats Classificades, Rafel Aulet per tal de coordinar internament els serveis del Consell.


D’aquesta manera, segons Jurado, s’aconseguirà que la marxa es pugui dur a terme sense problemes en un futur, ja que «un esdeveniment com aquest no pot dependre només d’una sola subvenció del Consell de Mallorca. És necessari la implicació de totes les institucions i també de la participació privada, per tal de garantir-ne la viabilitat.»

Per aquest motiu, el pròxim divendres 1 de febrer, a Cort, es reuniran representants del Consell, de l’Ajuntament de Palma i del Govern de les Illes amb els representants del Grup Güell, per estudiar quines necessitats es poden cobrir.

La bona disposició del Departament de Participació Ciutadana i Presidència hi és present des de l’inici i ja es va facilitar tota la informació necessària per poder tramitar la subvenció per al finançament de projectes d’animació sociocultural (oci, temps lliure, i desenvolupament comunitari) que es va fer pública en el BOIB el 3 de gener i en la qual podran presentar el seu projecte i que consta d’un pressupost de 125.000 euros a repartir entre les associacions sense ànim de lucre que s’hi presentin; tot això a més de les reunions amb el director insular de Promoció Sociocultural, Javier Ramos, que ha duit a terme l’assessorament a l’associació sobre quines despeses s’han de prioritzar en la sol·licitud.

 

Per la seva part, Francisco Bauzà ha destacat la implicació del Consell de Mallorca i que s’hagi propiciat una reunió amb les altres institucions, “Ens estem reunint amb empreses privades perquè també participin i el següent pas serà fer-ho amb els ajuntaments dels municipis per on la marxa passa, perquè també s’hi puguin sumar. La marxa segur que serà una realitat el dia 3 d’agost, si no plou.”

 

 

Acreditacions del personal d'admissió

El Servei d’Activitats del Consell de Mallorca és l’encarregat del desenvolupament i aplicació a Mallorca de tot allò relacionat amb les acreditacions del personal d’admissió i control d’ambient intern. Estableix el programa, els continguts i les condicions del curs bàsic que han d'impartir els centres de formació ique ha de versar sobre matèries tècniques, jurídiques, de psicologia i sanitàries, com també sobre aspectes pràctics.

A més, supervisa i valida els cursos dels centres de formació que hagin comunicat l’inici dels mateixos amb una antelació mínima de deu dies.

També garanteix la convocatòria de les proves avaluadores, amb una periodicitat mínima anual, mitjançant un acord del Consell Executiu del Consell de Mallorca, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, amb una antelació mínima de dos mesos abans de les dates de les proves. Finalment, s'encarrega d’expedir la targeta d’identificació a les persones aspirants que superin les proves.

Els procediments i tràmits relacionats amb les acreditacions del personal d’admissió (renovació o duplicat de la targeta d’identificació, tramitació del curs bàsic per part dels centres de formació, convocatòria anual d’exàmens...) es realitzen a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca. Podeu accedir-hi des de l’apartat Tràmits relacionats d’aquesta pàgina.

Tràmits i procediments relacionats