Curs en línia: La gestió tributària i la recaptació en les entitats locals per al personal C1 i C2

 

Durada:

60 hores

Modalitat:

Es treballarà en línia amb la plataforma moodle (51 hores) amb el suport de classes a través de videoconferències per MEET (9 hores)

Acreditació:

Realització amb aprofitament


Objectiu general:

1. Potenciar el coneixement dels empleats públics dels grups C1 i C2 que presten el seu servei o puguin desenvolupar activitats dins de l'àrea dels serveis Econòmics-Financers i especialment en la funció de Gestió Tributària i Recaptació d'una entitat local
2. Assolir les matèries específiques per al desenvolupament del seu treball com les eines necessàries per a l'aplicació pràctica d'aquests coneixements.

Bloc de continguts:

Mòdul 1. Gestió tributària i recaptació.
Mòdul 2. Funcions de la gestió tributària. Les ordenances fiscals.
Mòdul 3. Gestió tributària de l'IBI.
Mòdul 4. Extinció del deute tributari. Responsables tributaris i notificacions.
Mòdul 5. Recaptació voluntària dels tributs municipals.
Mòdul 6. Recaptació executiva dels tributs municipals.

Equip docent:

Jose Manuel Farfán Pérez (Tresorer general de la Diputació de Sevilla i del Organisme Provincial d’Assessorament Econòmic i Fiscal, OPAEF), Maria del Mar Mota Sánchez (Tresorera de l’Ajuntament de Conil, Cadis); Eliseo Garrido Pérez (Assessor jurídic de l’OPAEF de la Diputació de Sevilla) i Ricardo Diaz Andrés (Cap de departament d’embargaments i subhastes de l’OPAEF)


Destinataris / requisits:

Personal dels grups C1 i C2 amb funcions en les àrees de Gestió Tributària i Recaptació als ajuntaments.

Criteris d'avaluació:

- Entrega i superació de les activitats proposades per l’equip docent.
- Assistència com a mínim al 90% de les hores telepresencials. És obligatori que l’alumne/a participi en les sessions per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai habilitat per a la formació.

Altres dades:

Inici i finalització: de dia 20 de setembre a dia 03 de novembre

Videoconferències (totes les sessions de 17 a 20 hores):
Octubre: 05 i 19
Novembre: 03

 


Data límit d'inscripció:

Inscripció finalitzada


Informació relacionada