Torre de l'antiga fàbrica d'electricitat. Alaró


  

  

Alaró va ser, el 1901, la primera localitat amb electricitat de Mallorca. De la que va ser la primera fàbrica d’electricitat de Mallorca resta el primer cos del fumeral, conegut com «la torre de l’Electricitat». Aquesta construcció es compon de dos murs concèntrics, de forma troncopiramidal i base octogonal. El valor arquitectònic d’aquesta construcció resideix en ser l’únic testimoni del primer esforç industrialitzador a l’illa.

 

Informació relacionada