2021_Taller en línia: Control intern en l'administració local

Objectiu general:

Adquirir coneixements teòrics i pràctics per a executar el control financer permanent i emetre l’informe resum anual de control intern

Bloc de continguts:

Mòdul 1: Introducció. Eva Mota Sánchez
Mòdul 2: La funció interventora en matèria de contractes. Pilar Ortega Jiménez
Mòdul 3: El control financer en contractes menors. Elena García Martínez
Mòdul 4 La funció interventora en les subvenciones. Vicente José Calvo del Castillo
Mòdul 5. El control financer en les subvencions. Eva Mota Sánchez
Mòdul 6: El reparament i l'omissió en la funció interventora. Nuria Josa Arbonès
Mòdul 7: L’informe resumen. Luis Miguel Palacios Albarsanz

Equip docent:

Pilar Ortega Jiménez (Interventora adjunta de la Diputació Provincial de Lleó); Elena García Martínez (Interventora de l’ajuntament de San Vicente del Raspeig. Alacant); Vicente José Calvo del Castillo (Interventor General de l’ajuntament de Ferrol); Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora de l’ajuntament de Chiclana de la Frontera); Nuria Josa Arbonès (Interventora General de la Diputació de Girona) i Luis Miguel Palacios Albarsanz (Interventor General de l’ajuntament de Segovia) ​​​​​​