Taller de composició lírica del rap

Nom artístic

Swing-RapRural

Públic destinatari

A partir de 12 anys

Durada

4 hores (mínima recomanada), es pot ampliar fins a 12 h

Preu (BI+IVA)

Preu per 4 hores: 304,00 € (*) Consultar preus per més hores de taller

Espai

Interior / exterior

Any incorporació CACIM

3/10/2019

Descripció

Taller innovador pel fet d’utilitzar el rap per integrar la llengua i també per normalitzar el rap català. 

La idea d’aquest projecte és fomentar la reflexió i la comunicació mitjançant el rap i la composició de cançons utilitzant la llengua catalana perquè cadascú expressi les seves idees de forma creativa i divertida. Amb aquesta proposta es vol ensenyar a escriure una cançó de rap en català per rompre les barreres de la llengua i perquè els i les participants puguin canalitzar les inquietuds de forma satisfactòria i evitar que aquests estímuls siguin reprimits.

Característiques de l'espai i condicions tècniques

  • Projector (amb connector HDMI). 
  • Ordinador (duen portàtil). 
  • Micròfon 
  • Altaveus 
  • Taula de mescles (per connectar diferents aparells, ordinador + micròfon i algun aparell per posar instrumentals)
  • Connexió a Internet 
  • Pissarra i retolador

Persona responsable

Rafel Sastre Mas

Dades de contractació

Rafel Sastre Mas
679241479    
rural.studio@gmail.com