Per aprofitar els continguts d’aquesta acció formativa, l’assistent ha de tenir experiència en l’ús i maneig de la plataforma de Contractació del Sector Públic.

Jornades telepresencials: Els sistemes dinàmics d’adquisició en la Plataforma de Contractació del Sector Públic

 

Durada:

4 hores

Modalitat:

Es treballarà de manera telepresencial a través de videoconferències

Acreditació:

Assistència


Objectiu general:

Identificar quins serveis proporciona la Plataforma de Contractació del Sector Públic que tenen que veure amb els sistemes dinàmic d’adquisició. 

Bloc de continguts:

Bloc 1 Introducció al SDA: Procediment. Racionalitzar la compra menor. Tipus. Procés electrònic. Termini de durada
Bloc 2 Publicació al SDA: Requisits de participació. Criteris d’adjudicació econòmics i de judici de valor. Publicació 
Bloc 3 Gestió del SDA: Sol·licituds de participació. Publicacions successives. Adjudicacions. Contractes derivats

Equip docent:

Antonio Pablo Vázquez Freijomil (funcionari de l’Administració de Justícia en excedència, amb ampla experiència a l’àmbit públic en gestió i formació de les TIC)


Destinataris / requisits:

Personal al servei dels ajuntaments amb funcions de publicació de licitacions

Criteris d'avaluació:

1. Assistència al 100% de les hores telepresencials.
2. És obligatori que l’alumne/a participi en totes les sessions per videoconferència amb la càmera activada des d’un espai habilitat per a la formació.

Altres dades:

Dates i horaris sessions videoconferència: les dues sessions de 16 a 18 hores

Abril: 25 i 26 


Data límit d'inscripció:

21 d'abril de 2022


Informació relacionada