Sistema hidràulic d’origen islàmic que ja es documenta el segle xiii en el Llibre del Repartiment amb el nom de font de Xilbar. L’aigua s’impulsava gràcies al pendent de les síquies. El conservament d’aquesta baixada salvava l’orografia irregular del terreny, amb diferents elements d’enginyeria: síquies, aqüeductes, sifons... La síquia transitava fonamentalment descoberta i la seva funció era abastir la ciutat de Palma d’aigua per beure i regar.


Informació relacionada