Set històries de...

Nom artístic

Biel Company

Públic destinatari

Tots els públics

Durada

Mínim 15 dies

Preu (BI+IVA)

2.622,00 €

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

4/6/2020

Sinopsi/Resum

L'exposició Set històries de... pretén donar a conèixer les històries de persones d’un poble, barriada, ciutat o grup o comunitat (ofici, associació, entitat, etc.) a la qual pertanyen a través d’un conjunt d'imatges i les seves pròpies veus. 
Habitualment només apareixen a la història els grans esdeveniments i personatges i s'obliden totes les històries de la “gent normal” que conformen el gruix de la comunitat. Aquest projecte posa de manifest la vida de persones poc conegudes a través d’un treball de recerca i documentació que les contextualitzi en el seu espai i temps concrets. Aquestes persones desconegudes amaguen històries i experiències enriquidores per a la resta de membres de la comunitat i fomenten valors com la cooperació, el respecte i la diversitat.

Fitxa artística

Idea original, textos i comissariat: Biel Company Rubio

Característiques de l'espai i condicions tècniques

Espai interior amb 28 m² de parets aprofitables.
7 reproductors mp3, 7 auriculars i 3 o 4 altaveus en funció de la mida de l'espai

Dades muntatge i desmuntatge

3 dies / 1 dia

Dades de contractació

Gabriel Company Rubio
678 840 949
bielcompanyr@gmail.com