Secretaria Tècnica del Departament de Transició, Turisme i Esports


Plaça de l'Hospital, 4, 07012 Palma

(+34) 971 219 788