Reforma de la variant d’Algaida


Projecte

Títol:

Obres del projecte de construcció de la reforma de la variant d’Algaida, de l’Ma-5010 a l’Ma-15E

 

Clau:

09-06.0-VA

Data d'inici:

05-10-2018

Termini d'execució:

18 mesos

 

Localització:

Algaida

 
 

Descripció

L’objecte del projecte és una carretera nova que ha d’enllaçar, pel costat est del nucli urbà d’Algaida, la carretera vella de Manacor (Ma-15E) amb la carretera Ma-5010 que surt d’Algaida cap a Llucmajor i que dona continuïtat a l’eix nord-sud previst en el Pla Director Sectorial de Carreteres. 

Es tracta de la construcció d’un vial nou, amb una longitud total de 1.582 m en tram ascendent, des de la carretera vella de Manacor fins a la de Llucmajor, amb una secció central de 10,60 m d’amplada (un carril de 3,50 m i un voral d’1,80 m per sentit de circulació).

Al llarg del tram es disposa, a la banda del poble, un passeig de vianants adossat en plataforma independent, per afavorir l’ús de ciclistes i vianants amb millors condicions de seguretat.


Adjudicació

Import:

6.773.006,93 € (IVA inclòs)

Contractista:

UTE VIAS-COEXA

Assistència tècnica:

G-SIX International Engineering, SL

 


Informació relacionada

  • Obres del projecte de construcció de la reforma de la variant d’Algaida, de l’Ma-5010 a l’Ma-15E

    Visita