Accés a Lloseta des de l’Ma-13


Projecte

Títol:

Obres del projecte d’accés a Lloseta des de l’Ma-13, primera fase

 

Clau:

15-33.0-ML

Data d'inici:

28-06-2018

Termini d'execució:

18 mesos

 

Localització:

Lloseta-Binissalem

 
 

Descripció

L’objecte principal de l’obra és crear un accés directe a la localitat de Lloseta des de l’autopista Ma-13 i evitar el trànsit que actualment es genera en el nucli urbà de Binissalem, fet que comporta per als habitants d’aquesta localitat una millora de temps i més comoditat.

Es construeix un enllaç a diferent nivell sobre la traça de l’autopista Ma-13, amb un pas superior i rotondes a cada costat. La rotonda del costat nord s’ubica en la intersecció actual de les carreteres Ma-13A i Ma-2111. La rotonda del costat sud connecta amb una carretera local, que també permet connectar més directament amb la població de Sencelles i evitar part del trànsit que circula pel nucli de la població.

S’eixampla i es millora el traçat de la carretera Ma-2111, que discorre a partir de la rotonda nord en direcció a Lloseta, fins abans d’arribar a l’encreuament amb la línia ferroviària d’SFM.

Es condiciona la traça de la carretera Ma-13A, entre el nucli urbà de Binissalem i la rotonda de la intersecció amb l’Ma-2111. 

Es construeix un passeig cívic pel marge sud de la traça de l’Ma-13A i que continua pel marge sud de l’Ma-2111, que permet la connexió del nucli urbà de Lloseta amb el nucli urbà de Binissalem.


Adjudicació

Import:

8.487.216,10 € (IVA inclòs)

Contractista:

Constructora San José, SA

Assistència tècnica:

Garau Ingenieros, SLU

 


Informació relacionada

  • Obres del projecte d’accés a Lloseta des de l’Ma-13, primera fase

    Visita