Estabilització de talussos de l'Ma-2141


Projecte

Títol:

Obres d’estabilització de talussos de la carretera Ma-2141, entre el km 3,500 i el km 4,500

 

Clau:

-

Data d'inici:

18-2-2019

Termini d'execució:

2 mesos

 

Localització:

Carretera d’accés a sa Calobra (Escorca)

 
 

Descripció

Els talussos a estabilitzar es troben a l’entorn de la carretera Ma-2141. Des del punt de vista geològic, es tracta d’una zona amb materials calcaris, amb diferent grau d’alteració i de fracturació, que fan que l’erosió d’aquests sigui important en alguns punts. Aquestes zones no disposen de cap tipus de protecció i, de fet, es produeixen sistemàticament petits despreniments, que posen en perill la seguretat de la via. A causa dels despreniments recents que impacten en el paviment de la carretera, es varen detectar, en el tram de la carretera entre el km 3,500 i 4,5, diversos blocs inestables als talussos. Així, es planteja executar una sèrie d’actuacions: 

-    Instal·lació de 3.200 m2 de malla de triple torsió.

-    Instal·lació de 128 m d’embocadura, de 150 cm d’alçada, en capçalera de talussos protegits amb malla de triple torsió.

-    Instal·lació de 60 m de barrera estàtica de protecció contra despreniments de 2 m d’alçada. 
 


Adjudicació

Import:

45.270,94 € (IVA inclòs)

Contractista:

GEOTALUD, SL

Assistència tècnica:

-

 


Informació relacionada

  • Obres d’estabilització de talussos de la carretera Ma-2141 entre el km 3,500 i el km 4,500

    Visita