Es tracta d’un conjunt de set casals-molins de cup situats de forma escalonada al coster de Llinars. Els molins són els següents: Can Teixidor de Baix, Can Solivelles, molí de Can Petit, Can Teixidor de Dalt, Can Roqueta, Can Ventet i el molí de Llinars. Els molins funcionaren fins l’any 1958 com una indústria pública i eren moguts per l’aigua de la font de Llinars. Altres elements del complex són la font, les síquies, les canaletes i la bassa.


Informació relacionada