Molins de sang


El molí de sang és el molí que es mou per tracció animal amb la finalitat de moldre o capolar.

Malgrat el gran nombre que n’hi ha, les referències històriques que en tenim, fins a l’actualitat, són minses. Els molins de sang fariners ja s’usaven al món grec al segle IV a. de C.  

Generalment, a Mallorca, trobam aquests ginys als llocs on no era possible aprofitar la força de l’aigua o del vent. El rendiment que donen és inferior al dels molins d’aigua o de vent, però la senzillesa del mecanisme i la facilitat de disposar de l’element motriu (l’animal) suposa que sigui el tipus més estès. 

No hi ha un catàleg d’aquests molins, però per exemple, Rosselló Verger diu que al segle XVIII, a Llucmajor, funcionaven 120 màquines d’aquestes.


Informació relacionada