Molins hidràulics

El molí d’aigua o molí hidràulic és aquell molí que utilitza la força de l’aigua per a moldre gra o altres productes.

Si bé l’origen musulmà dels molins de Mallorca està ben establert, la majoria de molins que es conserven encara avui daten dels segles XVII i XVIII.
La principal concentració de molins hidràulics durant la Mallorca islàmica es troba a la font de la Vila o font Reial i la font de Canet o font d’en Baster.

El terreny idoni per construir-hi un d’aquests molins és un espai on hi hagi un cabal d’aigua constant i abundant.

Tots els molins de roda horitzontal mallorquins són de cup. El cup és l’element més característic d’aquests molins i el que permet localitzar-lo.


Informació relacionada