Aquest conjunt de molins està situat al vessant est del poble, i més concretament el de Can Pere Petit, Cas Rector, Can Garindo i Can Prohom s’ubiquen en filera sobre el turó de la Vila, mentre que el de Can Catlar i Can Borreó es troben més aïllats i als vessants del turó. 
Els sis molins responen a la tipologia de torre amb base. Sembla que aquests molins ja existien al segle XVIII i se’ls anomenava molins de les Comunes o des Pujol, i funcionaren fins ben entrat el segle xx. El molí de Can Garindo fou restaurat el 1988.
 


Informació relacionada