MED Educ – Erasmus +

Projecte europeu MED Educ – Erasmus +

L’objectiu principal del projecte MED Educ és crear recursos d’educació ambiental enfocats a la descoberta del medi ambient litoral i marí de la Mediterrània.

Aquests recursos s’elaboraran seguint les següents fases de treball:

1a fase – Desenvolupament d’un marc pedagògic de referència que contribueixi a fer evolucionar la manera en què la conca mediterrània i els reptes ambientals són tractats en els centres docents de l’Europa mediterrània.

2a fase – Elaboració d’una guia pedagògica que proposarà activitats per a l’alumnat a iniciativa dels docents o dels educadors. Les activitats se centraran en la descoberta del medi litoral i marí mediterrani, els problemes ambientals que l’afecten i el foment de l’acció ciutadana individual i col·lectiva per afrontar-los.

3a fase – Creació d’una plataforma en línia on la comunitat educativa, l’alumnat, els educadors, etc., podran accedir als recursos d’educació ambiental creats pel projecte MED Educ.

Socis

  • U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée (França) - Coordinador
  • CDE Petra Patrimonia (França)
  • Hellenic Centre for Marine Research (Grècia)
  • Consell de Mallorca – Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient
  • Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Garibaldi (Itàlia)
  • Med.O.R.O.scarl (Itàlia)
  • Osnovna skola Pucisca (Croàcia)

Durada

34 mesos (octubre 2018-juliol 2021).

Subvenció prevista aportada pel programa Erasmus+

292.060,00 € per a tots els socis del projecte, dels quals 36.686€ corresponen al Consell de Mallorca.


Informació relacionada