Mara

Nom artístic

Elisenda Ibars

Públic destinatari

A partir de 16 anys

Durada

51 min

Preu (BI+IVA)

1.210,00 €

Espai

Interior/exterior

Any incorporació CACIM

07/12/2021

Sinopsi/Resum

Mara és un espectacle de poesia en moviment que explora l’experiència punyent viscuda per les mares a qui se’ls ha robat els fills en néixer. Històries que travessen els arbres genealògics de la nostra societat, al llarg del temps i la geografia. Silencis pactats, silencis imposats, silencis que han destrossat identitats, ànimes, famílies.
Mara presenta dos moments històrics: la dictadura i l’actualitat. Així, s’exposen dues perspectives d’aquesta experiència, dues visions, dues maneres de sentir el mateix dolor.
 

Fitxa artística

Idea original, direcció i interpretació: Elisenda Ibars / Arts visuals: María Victoria Acosta i Elisenda Ibars / Espai sonor: Elisenda Ibars

Característiques de l'espai i condicions tècniques

  • Es necessita un espai (convencional o no) que es pugui enfosquir o fer la presentació en horari posterior a la posta de sol.
  • El terra de l’espai escènic hauria de ser pla i llis.
  • Ubicació del públic: preferiblement a la italiana. Amb una distància de seguretat mínima, a causa de la covid.
  • Necessitat de camerinos: sí. Espai on poder canviar-se, maquillar-se i tenir un bany a prop.
  • Escenari: mínim 6 m de boca x 5 m de fons x 3 m d’alçària.
  • Materials requerits: equipament de so i de llums format mitjà (dos altaveus i tres focus com a mínim). 
  • Superfície on projectar: pantalla (5 m x 3 m aprox.) o paret del fons d’escenari.
  • Material que aporta la companyia: projector digital de 3.800 lúmens. En cas de fer-se a l’exterior: dos focus blancs de 700 W i un linòleum de 3 x 3 m.

Dades muntatge i desmuntatge

2 h / 1 h

Dades de contractació

Asociación La Tardígrada Escénica
Elisenda Ibars
628 666 108
elisendair@gmail.com


Informació relacionada