Llengua divertida

Nom artístic

Iván Martín

Públic destinatari

A partir de 16 anys

Durada

15 h (total taller)

Preu (BI+IVA)

1.500,00 €

Espai

Interior /exterior

Any incorporació CACIM

02/08/2021

Descripció

“Llengua divertida” és un taller que utilitza dinàmiques teatrals com a mitjà per a l'aprenentatge lúdic i iniciàtic d'una llengua. 
L'objectiu d’aquesta activitat és promoure un espai de socialització en català entre persones que no fan ús de la nostra llengua i persones catalanoparlants, de tal manera que els primers se sentin segurs i se’ls desperti la voluntat d'integrar-se lingüísticament i culturalment.
En cada sessió es tractarà un tema diferent que és important per a la vida dels participants, de tal manera que s’hi puguin familiaritzar i aprendre a expressar-se en català.
Cada participant rebrà un quadern de treball en el qual trobarà il·lustracions i vocabulari per fer servir a cada sessió. A més, hi trobarà un espai propi per a escriure-hi anotacions que vulgui.

Programa

- Sessió 1. “El meu nom és...” Preparam presentacions personals.
- Sessió 2. “Uep! Com anam?” Utilitzam llenguatge quotidià.
- Sessió 3. “El que m'agrada és...” Ens donam a conèixer.
- Sessió 4. “Això és seriós.” Solucionam problemes.
- Sessió 5. “Idò!” Comença el viatge per les nostres illes.

Fitxa artística

Autoria i desenvolupament: Ivan Martín / Disseny gràfic del quadern de treball: Cati Forteza

Característiques de l'espai i condicions tècniques

 • S'ha de disposar d'una zona àmplia buida per a realitzar activitats teatrals. L'espai ha de tenir llum natural. Si no és possible, llum artificial per poder llegir sense dificultat.
 • Cada participant hauria de disposar d’una taula o un pupitre.
 • Materials: Cada alumne rebrà, a la primera sessió, un llapis per poder escriure i un Quadern de treball il·lustrat, al qual es recollirà el vocabulari i les expressions que es treballaran al taller. Aquest quadern tendrà espai per agafar apunts i un directori per escriure informació de la resta de l'alumnat i poder seguir en contacte (la impressió i l'enquadernació d'aquest quadern corre a càrrec de l'entitat o empresa contractant)
 • És necessari un projector de vídeo.
 • Per a la MODALITAT EN LÍNIA, les persones participants es poden reunir per parelles i connectar-se des d'un mateix dispositiu, sempre i quan la situació sanitària ho permeti. Per una correcta realització del taller l'alumnat ha de tenir:
  • accés en condicions tècniques acceptables a la plataforma Zoom. 
  • espai per moure's davant el dispositiu que utilitzi per participar. 
  • intimitat per poder desenvolupar l'activitat sense ser molestat i sense renou de fons. 
  • capacitat per recollir el Quadern de treball abans de l'inici de la primera sessió. 

Dades muntatge i desmuntatge

30 min – 45 min / 15 min – 30 min

Dades de contractació

Iván Martín
605 416 618
ivanmartindocente@gmail.com