Nom:

Lepus granatensis
Liebre / hare
Fam. Leporidae
 

Envergadura:

 

Pes:

1.5 - 3.5 kg

Longitud:

45-65 cm


  

Breu descripció:

La llebre ens recorda bastant al conill i és que de fet són les dues espècies de lagomorfs presents a les illes. Així com el conill es troba a totes les Balears, la llebre només viu a Mallorca. Es va introduir a Eivissa.
 
En estat adult pot arribar a pesar fins a 4 Kg. Encara que les femelles solen ser una mica més grans. La llebre és un animal solitari, de costums saltadores. De fet, les potes posteriors són molt musculoses i estan prou desenvolupades. La cua és curta i les orelles grosses, amb una taca negre a la punta. És un animal bàsicament nocturn que s'alimenta de vegetals.

Notes de biologia:

Utilitza una tècnica d'alimentació quasi insòlita: després que l'aliment hagi passat pel conducte digestiu, excreta unes bolles planes per l'anus que després es torna a menjar. És a dir, l'aliment passa dues vegades pel conducte digestiu. L'època de reproducció és llarga, de gener a juny o juliol.

Altres:

L'espècie presenta una abundància mitja o alta en les zones de Pla de Mallorca, i manté una població modesta, però estable, a Eivissa (on va ser reintroduida els anys 70), i una certa raresa o inexistència a la muntanya, excepte en hàbitats favorables concrets.

Es pot dir que la llebre ocupa els hàbitats que li són favorables. En cap cas hi ha hagut, a Mallorca, alliberament de llebres per repoblació, de manera que l'evolució favorable de la població en els darrers vint anys es deu a les mesures restrictives de la seva caça aplicades.

El capítol de mals a l'agricultura afecten els cultius següents: alfals, cereals, arbres joves (ametllers i tarongers), melons, hortalissa i vinya jove. En un cas, hi ha hagut mals a instal·lacions de reg per degoteig.

Els anys bons de conill són dolents de llebre, i a l'inrevés.