Las Muchas

Nom artístic

Cia. Mariantònia Oliver

Públic destinatari

Adult

Durada

40 min (solo de dansa contemporània)

Preu (BI+IVA)

2.420,00 €

Espai

Interior (adaptable a exterior, amb acord previ amb la companyia)

Any incorporació CACIM

13/6/2017

Sinopsi/Resum

El cos en el temps.
Las Muchas parla de fragilitat, d’aquesta que té a veure amb l’edat, amb cossos que ja no pertanyen al corpus social, que ja deixen d’estar al mercat oficial, però més vius que mai i sobretot més lliures: cossos que respiren, pesen, ballen, sedueixen, es mouen i es posicionen d’una altra manera. Deixar-se escoltar i deixar-se travessar per les experiències viscudes: físiques, emocionals, accidentals, polítiques, d’encobriment i de compromís. Un procés construït a força d’esquerdes i fragilitat, d’escolta i obertura. Un «deixar-se ploure, deixar-se portar» del cos, com un conjunt que genera paisatges insospitats i rics.

Fitxa artística

Creació, interpretació: Mariantònia Oliver amb la col·laboració d’11 dones amb edats compreses entre els 68 i els 83 anys de Maria de la Salut / Imatges: Cecilia Molano / Música: Santiago Latorre, Paolo Conte i Dalida / Il·luminació i tècnica: Manu Martínez / Direcció, producció i gestió: Mariantònia Oliver / Ajudants en direcció i producció: Jaume Manresa, Aina Pascual i Ingrid Medina / Fotografies: Javier Fernández, Carles Doménec, Mariantònia Oliver i Tristán Pérez Martín / Clip: Javier Fernández 

Característiques de l'espai i condicions tècniques

 • Espai escènic:    càmera negra a l’alemanya. Linòleum cobrint tot l’escenari, 3 vares electrificades a l’escenari (davant, centre i fons), 2 vares decorades a l’escenari per darrere de la darrera electrificada i 1 vara electrificada a sala; al fons, una pantalla blanca suspesa de mitja alçada del terra 
 • Mides de l’espai: 6 m x 8 m (mínim)
 • Il·luminació: consultau-ho amb el tècnic de la companyia
 • So: 1 taula de so amb 4 canals; 2 monitors escenari; amplificació i PA adequada a la sala
 • Vídeo: 1 videoprojector (mínim 5000 lumen) i cablejat VGA o BNC des de control al projector (consultau-ho amb el tècnic de la companyia) 
 • Personal tècnic del teatre: 1 tècnic il·luminació, 1 tècnic so i vídeo i 1 maquinista
 • Camerinos: sí (no imprescindible)
 • Altres: una cadira
 • Personal que aporta la companyia: 1 tècnic de llums, so i vídeo i 1 manager i auxiliar de muntatge
 • Material tècnic de la companyia: pantalla blanca de 5,7 x 3 m amb tots els accessoris per penjar-la d’una vara al fons de l’escenari  i 1 obturador dmx
   

Dades muntatge i desmuntatge

8 h / 2 h

Dades de contractació

CIA Mariantònia Oliver
Maria Antònia Oliver
659952033 / 971106468    
A/e: oficina@mariantoniaoliver.net
 


Informació relacionada