«La literatura com a eina de conscienciació social»

Nom artístic

Cultural-ment

Públic destinatari

Jove / adult (entre 12 i 90 anys)

Durada

60 minuts (aprox.)

Preu (BI+IVA)

423,50€

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

29/05/2018

Descripció

L’art, i més concretament la literatura, a partir del poder de la paraula, és una eina d’imaginació i de representació social. És per això que la literatura i els mons que proposa, visibilitza, denuncia o matisa, poden ser una primera passa vers el camí del canvi social. Una primera passa, creativa, que també ha d’anar acompanyada de la teoria i de l’acció.

Aquesta conferència dibuixarà un recorregut, a través de les paraules d’autors de casa nostra, per aquelles creacions que han lluitat per un món més igualitari i més divers. Un món, al cap i a la fi, millor.

Característiques de l'espai i condicions tècniques

Espai amb capacitat pel nombre de participants a l’activitat, es pot realitzar a teatres, escoles, sales polivalents, etc. amb una sonorització adequada.

  • Un micròfon
  • Una pantalla
  • Un projector
  • Un ordinador

Persona responsable

Sebastià Portell Clar: graduat en publicitat i relacions públiques, a la Universitat Pompeu Fabra; en llengua i  literatura catalanes,  a  la  Universitat Oberta  de Catalunya i  estudiant del màster  Construcció i representació d’identitats culturals, a la Universitat de Barcelona.
 

Dades de contractació

Cultural-ment SC
Marina Nicolau: 633 35 35 60 - marina@cultural-ment.com
Bernat Clar: 605 82 74 24 - info@cultural-ment.com


Informació relacionada