Körper

Nom artístic

Baal

Públic destinatari

A partir de 14 anys

Durada

20 min + 20 min de col·loqui

Preu (BI+IVA)

General: 1.000,00 € / Funció escolar: 700,00 €

Espai

Interior

Any incorporació CACIM

22/7/2019

Sinopsi/Resum

Peça de dansa performance per a espais no convencionals, que vol reflexionar sobre el perquè de la desigualtat de gènere, la violència de gènere i com el poder capitalista actua en els nostres cossos.

Una «dona objecte», creada expressament per encaixar en tots els estereotips. Aquesta figura es presenta, emperò sembla patir crisi d’identitat. Ella és confrontada amb la maternitat. Apareix el conflicte de la perpetuació dels estereotips i ella intenta trencar amb tot, però no pot. Fins on hem de lluitar les dones per deixar de ser objectes sexuals?

Fitxa artística

Direcció artística: Catalina Carrasco / Direcció tècnica i il·luminació:  Gaspar Morey / Banda sonora: Kiko Berrenengoa / Ballarins: Catalina Carrasco 

Característiques de l'espai i condicions tècniques

 • Espai escènic: espai no convencional molt adaptable, amb una o vàries zones, amb el terra llis i net, que permeti ballar descalç, o teatre.
 • Mides:    6 m de boca x 6 m de fons x 3 m d’alçària
 • Il·luminació: suficient, que permeti al públic veure bé l’espectacle. Almenys un dels espais ha de permetre fer un fosc total.
 • So:
  • Taula de so
  • PA adequada a l’espai / monitors opcionals 
 • Camerinos: sí
 • Altres:    
  •  Una paret o pantalla on es pugui projectar i que sigui visible per al públic (dimensions mínimes 2 x 1,20 m)
  • Endolls a l’espai per a ordinador i projector i un lloc adient per a la ubicació del projector.
    

Dades muntatge i desmuntatge

3 h / 45 min

Dades de contractació

Gaspar Morey Klapsing
678 779 398
baal@baaldansa.com