Joy Speed

Nom artístic

Kake i Lluki Portas

Públic destinatari

Adult

Durada

55 min

Preu (BI+IVA)

1.579,40 €

Espai

Interior/exterior

Any incorporació CACIM

07/12/2021

Sinopsi/Resum

Joy Speed és un espectacle que mescla música i teatre. Un experiment que agafa l’estètica pop per parlar d’allò que preocupa un pare i una filla. I una recerca de  maneres noves de viure dins el monstre imperial de l’ordre.
L’obra, a moments, és un concert, on les protagonistes intenten ser Aqua, el grup danès que els anys 90’ ho va petar amb el seu èxit «Barbie Girl». I altres moments, és una versió millorada d’un pare gravant una filla de 7 anys, mentre prepara un playback.

Fitxa artística

Dramatúrgia, direcció i interpretació: Lluki Portas / Composició musical i interpretació: Kake Portas / Assessoria d’art: Josep Orfila / Tècnic de vídeo i vídeo-DJ: Marc Homar / Productora i tècnica de llums: Gal·la Peire Camps / Assessoria de dramatúrgia: Joan Tomás Martínez Grimalt

Característiques de l'espai i condicions tècniques

Espai mínim: a la italiana, amb un escenari de 4 m de profunditat x 6 m d’amplada x 5 m d’alçada (a barres).
Espai òptim: a la italiana, amb un escenari de 5 m de profunditat x 7 m d’amplada x 6 m d’alçada (a barres).
Llums: mínim 6 PAR / 6 PC / 5 retalls.
So: Equip de so adequat a l’espai. Taula de so, mínim 4 canals / Monitoratge dins l’escenari / 
1 micro de mà sense fil / 2 DI / 1 sortida de la taula de mescles a jack o canon / Tècnic de so a la sala.
Sistema de so: teclat, guitarra i 2 micros passen per una taula de so que va al pedal de loop / 
Loop, sintetitzador i ordinador escenari passen per una taula de mescles amb sortida RCA (aquesta sortida s’envia a cabina a través de jack - DI) / 1 micro també s’envia a cabina des de l’escenari a través de DI / ordinador a cabina connectat a la taula de so a través de targeta de so.

Dades muntatge i desmuntatge

4 h / 30 min
 

Dades de contractació

Maria de Lluc Portas Miguel-Gomara
699 546 314
llukiportas@gmail.com