Inscripció finalitzada

Curs en línia: Implementació del control financer permanent

 
 

Duració:

40 hores

Modalitat:

En línia

Acreditació:

Aprofitament


Objectiu general:

Adquirir coneixements teòrics i pràctics per implantar i executar el control intern en la modalitat de funció interventora i control financer d'acord amb el nou RD 424/2017 de 28 d'abril.

Equip docent:

Elena García Martínez (Interventora de l’ajuntament de San Vicente del Raspeig. Alacant), Eva Mota Sánchez (Vice-Interventora de l’ajuntament de Chiclana de la Frontera) i Luis Miguel Palacios Albarsanz (Interventor General de l’ajuntament de Segovia)

Bloc de continguts:

1. Introducció del control financer. Regulació i fases. 2. Elaboració del pla anual de control financer: anàlisi de risc. 3. Execució del control financer. 4. Informes de control financer permanent.  5. Informe de resum control intern.  6. Pla d'acció.


  

Destinataris / requisits:

Habilitats Nacionals, tècnics i administratius de l'àrea de gestió econòmica.

Criteris d'avaluació:

L’alumne/a demostra la comprensió dels continguts de les unitats didàctiques mitjançant l’entrega i superació de tests/qüestionaris, casos pràctics i participació obligatòria en fòrums i espais de debat i reflexió.

Altres dades:

De dia 4 de maig a 21 de juny de 2020


Data límit d'inscripció:

Mentre quedin places vacants


Informació relacionada