2020_Jornades: L'inventari de béns dels ens locals. Relació entre el pressupost i l'inventari de béns. La comptabilitat de l'immobilitzat.

Objectiu general:

Explicar la metodologia que permet als alumnes implantar un model de gestió patrimonial que respongui als requeriments de la seva organització. 

Bloc de continguts:

1. L'inventari i els recursos necessaris
2. La comptabilitat dels actius fixos
3. Valoració i conciliació d'inventaris/correccions
 

Equip docent:

Enrique Barreres Amores (Cap del Servei de Comptabilitat. Àrea d’Hisenda i Administració General. Departament d’Intervenció. Diputació d’Alacant) i Rocio Ruiz Murillas (Gerent de Consultoria de  Bonser Iniciativas de Gestión)